Joanna Chmielińska (dawniej Czekaj)

adwokat

Od lat obsługuję przedsiębiorców, zarówno tych dużych, jak i małych.
W mojej pracy skupiam się na relacjach
z ludźmi oraz poszukiwaniu dla nich optymalnych rozwiązań – w końcu każdy biznes tworzą ludzie...
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Kobiety na traktory, a byli managerowie na zgromadzenia!

Joanna Chmielińska (dawniej Czekaj)22 listopada 2018Komentarze (0)

Jesteś byłym członkiem Zarządu w spółce kapitałowej? Wiesz, że możesz – a wręcz masz obowiązek – uczestniczyć w sporządzaniu sprawozdania zarządu i sprawozdania finansowego za okres, w którym pełniłeś funkcję? Możesz też wziąć udział w zgromadzeniu zatwierdzającym te sprawozdania, przeglądać sprawozdanie zarządu z działalności spółki i sprawozdanie finansowe, wraz ze sprawozdaniem rady nadzorczej oraz opinią biegłego rewidenta oraz przedkładać do nich uwagi na piśmie.

Sprawozdanie z działalności spółki

Serio?

Serio, serio. 

Wyżej wymienione prawa i obowiązki byłego managera wynikają bezpośrednio z Kodeksu spółek handlowych i dotyczą zarówno spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, jak i akcyjnej.

Wszystkie osoby, które w danym roku obrotowym pełniły funkcję członka zarządu lub członka rady nadzorczej – nawet, jeżeli zostały odwołane w trakcie trwania tego roku lub już po jego zakończeniu, ale przed odbyciem ZWZ/ZZW dot. tego okresu, mogą:

  1. wziąć udział w zgromadzeniu
  2. przeglądać: sprawozdanie zarządu z działalności spółki i sprawozdanie finansowego, sprawozdanie rady nadzorczej oraz sprawozdanie z badania
  3. przedkładać uwagi do tych dokumentów na piśmie. 

Jest jeden warunek: żądanie dotyczące skorzystania z tych uprawnień powinno być złożone aktualnemu zarządowi na piśmie najpóźniej na tydzień przed walnym zgromadzeniem/ zgromadzeniem wspólników.

Dodatkowo, jako były członek zarządu masz obowiązek (oraz prawo) złożyć wyjaśnienia w toku przygotowywania sprawozdania finansowego oraz sprawowania zarządu, obejmujących okres pełnienia przez Ciebie funkcji członka zarządu. 

Tu uwaga do osób, które zostały odwołane (same nie złożyły rezygnacji bądź ich mandat po prostu nie wygasł ze względu na upływ kadencji): akt odwołania (uchwała zgromadzenia lub rady nadzorczej) może Cię zwalniać z tego obowiązku, ale w praktyce jeszcze nie widziałam takiego przypadku. Zresztą doktryna wskazuje, że takie zwolnienie z obowiązku należy traktować jako sytuację wyjątkową, bowiem co do zasady nie leży to w interesie spółki.

No ale po co?

Po pierwsze, bo możesz! A po drugie, gdyż leży to również w Twoim interesie. 

Pamiętaj, że pomimo, iż nie pełnisz już funkcji w spółce, spółka nadal może kierować względem Ciebie ewentualne roszczenia oraz wpływać na Twoją ocenę w środowisku managerskim. Mam na myśli przede wszystkim przekaz, jaki skieruje do opinii publicznej właśnie w związku z danymi ujawnionymi w dokumentach za dany rok obrotowy oraz samym przebiegiem zgromadzenia. 

Nie korzystając z uprawnień, jakie daje Ci w tym zakresie Kodeks spółek handlowych pozbawiasz się co najmniej prawa do informacji o tym, jak spółka kierowana przez nowych managerów ocenia Twoją pracę, nie mówiąc już o prawie do wnoszenia zastrzeżeń do tej oceny. Pamiętaj też, że podczas tego zgromadzenia, do udziału w którym masz prawo, będzie omawiana i poddawana pod głosowanie kwestia udzielenia lub nieudzielenia Ci absolutorium.

Wniosek jest jeden – nie zmarnuj tej szansy!

*****

Zdjęcie: rawpixel

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 (22) 501 56 10e-mail: j.chmielinska@kkz.com.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kopeć Zaborowski Adwokaci i Radcowie Prawni Sp.p. Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kopeć Zaborowski Adwokaci i Radcowie Prawni Sp.p. z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem sekretariat@kkz.com.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Następny wpis: