Joanna Chmielińska (dawniej Czekaj)

adwokat

Od lat obsługuję przedsiębiorców, zarówno tych dużych, jak i małych.
W mojej pracy skupiam się na relacjach
z ludźmi oraz poszukiwaniu dla nich optymalnych rozwiązań – w końcu każdy biznes tworzą ludzie...
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Negocjowanie warunków zatrudnienia managera w spółce

Joanna Chmielińska (dawniej Czekaj)14 października 2020Komentarze (0)

Negocjowanie warunków zatrudnienia managera w spółce czyli jak wynegocjować sobie wynagrodzenie po powołaniu na członka zarządu? To temat, który w ramach cyklu #tipydlamanagera poruszałam w zeszłym tygodniu.  Temat jest bardzo ciekawy oraz wielowątkowy i dlatego zasługuje na osobny, nieco dłuższy wpis.

Negocjowania warunków zatrudnienia a zasady wynagrodzenia członków zarządu

Tak jak pisałam, rozważając objęcie funkcji managera w spółce w pierwszej kolejności musisz ustalić, czy w spółce są przyjęte zasady wynagradzania członków zarządu. Przyjmowanie tego typu zasad – czy to w formie uchwały organu uprawnionego do ustalania wysokości wynagrodzenia członków zarządu (rada nadzorcza bądź zgromadzenie wspólników/walne zgromadzenie), czy też w formie osobnej, spisanej polityki wewnętrznej spółki nie należy do rzadkości.

W spółkach, do których zastosowanie znajduje ustawa z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (a więc – co do zasady – z bezpośrednim udziałem Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego) przyjęcie tego typu uchwały jest konieczne.

Z kolei w spółkach publicznych od 31 sierpnia 2020 r. istnieje obowiązek przyjęcia polityki wynagrodzeń członków zarządu oraz rady nadzorczej. Dokument ten jest przyjmowany przez walne zgromadzenie spółki.

Czemu zapoznanie się z tą polityką/ uchwałą jest takie ważne?

Ponieważ dokument ten – co do zasady – ustala warunki brzegowe Twojego przyszłego zatrudnienia w spółce. Pozwala na ustalenie czy, a jeśli tak, to w jakich granicach możesz negocjować ze spółką warunki finansowe oraz okołofinansowe.

Negocjowania warunków zatrudnienia a podstawa pobierania wynagrodzenia

Mając tak rozpoznaną bazę współpracy ze spółką, pora na ustalenie na jakiej podstawie będziesz popierał wynagrodzenie za pełnienie funkcji w spółce. W tym zakresie w grę wchodzą następujące możliwości: umowa o pracę, uchwała organu uprawnionego, kontrakt menadżerski. Kontrakt możesz zawrzeć jako osoba fizyczna lub jako przedsiębiorca w ramach prowadzonej przez Ciebie działalności gospodarczej (b2b). W każdym przypadku, Spółka pobierze zaliczkę na podatek dochodowy (progresywna skala podatkowa) oraz odprowadzi za Ciebie składki na ubezpieczenia. Pamiętaj też o interpretacji ogólnej Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 6.10.2017 r.

Każda z tych możliwości ma swoje wady i zalety, a ich opisanie to materiał na niejeden artykuł. W tym miejscu zaznaczę tylko, że kluczową rolę przy wyborze danego rozwiązania niemalże zawsze odgrywają jego konsekwencje podatkowe.

Negocjowania warunków zatrudnienia

Bez względu na to, którą formę zatrudnienia wybierzecie, czekają Cię negocjowanie samego wynagrodzenia. Nie chodzi tu tylko o jego zasadniczą wysokość, ale też o jego składniki. W tym zakresie wynagrodzenie managera zazwyczaj dzieli się na:

  • miesięczne wynagrodzenie podstawowe/stałe,
  • świadczenia dodatkowe: zwrot udokumentowanych kosztów, pakiety medyczne dla Ciebie i rodziny, karnet sportowy oraz okresowe wynagrodzenie zmienne (premię/bonus).

Pamiętaj, że wynagrodzenie zmienne może mieć charakter uznaniowy (a tym samym zupełnie nie będziesz miał wpływu na jej przyznanie). Alternatywnie, może być uzależnione od stopnia realizacji celów przez Ciebie lub Spółkę (tzw. KPI, cele MBO). O tym czym są KPI możesz przeczytać tutaj.

Negocjowania warunków zatrudnienia a zakaz konkurencji

Inną bardzo ważną z punktu widzenia managera kwestią powinno być ustalenie, czy po zaprzestaniu pełnienia przez niego funkcji, będzie objęty zakazem konkurencji czy też nie. W tym zakresie warto uzgodnić ze spółką: zakres przedmiotowy zakazu, czas jego trwania i wynagrodzenie/odszkodowanie, jakie manager otrzyma z tytułu jego przestrzegania. Pamiętaj, że zbyt szeroko sformułowany zakres zakazu może spowodować, że po zaprzestaniu pełnienia funkcji w spółce zostaniesz realnie pozbawiony jakiejkolwiek możliwości prowadzenia aktywności zawodowej.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 (22) 501 56 10e-mail: j.chmielinska@kkz.com.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kopeć Zaborowski Adwokaci i Radcowie Prawni Sp.p. Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kopeć Zaborowski Adwokaci i Radcowie Prawni Sp.p. z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem sekretariat@kkz.com.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: